ورود به پنل کاربری

تصویب اساسنامه

تصویب اساسنامه بنیادخیرین حامی دانشگاه خوارزمی

جلسه هیئت موسس بنیاد خیرین حامی دانشگاه خوارزمی  با حضوراعضای محترم در روز شنبه 11 آبان ساعت 17 در حوزه ریاست تهران برگزار گردید وپس از بحث وبررسی، اساسنامه بنیاد خیرین حامی دانشگاه به تصویب رسید.