ورود به پنل کاربری

اساسنامه

          بسمه تعالی
اساسنامه بنیاد خیّرین حامی دانشگاه خوارزمی
  
                                    الف - مقدمه
  با پیروی از سیره انبیای الهی و ائمه معصومین علیهم السلام به انگیزه تجلی مبانی والای انسان دوستی، اشتیاق بیکران و خلوص و اعتقاد انسان های مؤمن به ایجاد امکانات و زمینه های آموزشی و تربیتی به منظور رشد و شکوفایی استعدادهای جوانان ایران اسلامی عزیز و همچنین بهره گیری از توانمندیهای مادی و معنوی خیّرین و تشویق و ترغیب توانگران و نیک اندیشان در تقویت و گسترش زیر ساختهای آموزش عالی، بارقه‌ای گردید تا افراد خیّر و خداجوی با عزمی راسخ و اراده‌ای مشترک، سازمانی مردم نهاد به نام "بنیاد خیّرین حامی دانشگاه خوارزمی" را بر اساس اساسنامه حاضر و بشرح ذیل تأسیس نمایند:
ب-  کلیات
ماده 1- نام بنیاد «بنیاد خیّرین حامی دانشگاه خوارزمی »می باشد که در ادامه اساسنامه، به اختصار بنیاد نامیده می شود و دانشگاه خوارزمی بصورت دانشگاه نامیده می‌شود.
ماده 2- هیات موسس که به منظور پایه گذاری و راه اندازی بنیاد تشکیل شده شامل افراد ذیل می باشد :
1-آقای حاج محمود اخوان فومنی                                                   7- آقای حاج سلطانعلی شیخی
2- آقای حاج حبیب آقا رمضان سنگتراش                                     8-آقای دکتر ایرج گلابتونچی
3 - حجت الاسلام دکتر علی اکبرایمانی                                     9 خانم دکتر شهربانو عریان
4- آقای  مهندس حبیب‌الله بوربور                                                10 آقای دکتر محمد علی سبحان اللهی
5- آقای دکتر عزیزاله حبیبی                                                       11- آقای حاج رضا حبیبی
6 - آقای حاج سید علی اکبر توکلی طبا زواره                             12-آقای دکتر علیرضا مدقالچی
ماده3- بنیاد دارای تابعیت ایرانی بوده و ملزم به رعایت مفاد قانون اساسی و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران است.
ماده 4- مدت فعالیت بنیاد از آغاز تاسیس، نامحدود می باشد0
ماده 5-  فعالیت بنیاد در ارتباط با فعالیت دانشگاه خوارزمی بوده و دفتر مرکزی آن در تهران به نشانی خیابان شهید دکتر مفتح شماره 43 ساختمان مرکزی دانشگاه خوارزمی مستقر می باشد0
تبصره: بنیاد می تواند در سایر شهر ها نیز دفتر ایجاد نماید.
ماده 6- بنیاد فاقد هر گونه فعالیت سیاسی می باشد و هیچ یک از اعضا آن مجاز به فعالیت سیاسی و انتفاعی  به نام بنیاد نیستند0
تبصره 1 بنیاد از نظر مالی مستقل است و  تحت نظارت هیات امنای بنیاد  و هماهنگ با بنیاد خیّرین آموزش- عالی  فعالیت خواهد نمود.
تبصره 2- تعامل و همراهی بنیاد با مجامع خیریه در داخل و خارج از کشور بلامانع است 0
ج - اهداف
ماده 7-  هدف از تشکیل بنیاد،جمع آوری و بهره گیری از موقوفات، موهوبات ، کمکهای نقدی و غیر نقدی، اموال منقول و غیر منقول ، اعانات دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر توانمندیهای مادی و معنوی خیّرین و تشویق و ترغیب نیکوکاران و نیک اندیشان در تقویت و توسعه دانشگاه خوارزمی به شرح زیر می باشد :
1-7- اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی وقف و باقیات الصالحات در راستای رشد کمی و کیفی دانشگاه.
2-7- ارائه مشاوره و بستر سازی جهت تسهیل امر سرمایه گذاری بهینه خیّرین  درآموزش عالی.
3-7- شناسایی ، تقدیر و حمایت همه جانبه از خیّرین و واقفین دانشگاه.
4-7- نظارت بر حسن انجام نظرات و اهداف شرعیه خیّرین و واقفین در طول حیات ایشان و بعد از آن.
5-7-ایجاد زمینه ها و بسترهای مناسب ( اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ) جهت تقویت و استمرار حمایتهای خّیرین و واقفین از دانشگاه.
6-7- برنامه ریزی و سازماندهی برای جذب کمکهای مردمی و دولتی در جهت ساخت و افزایش فضاهای مورد- نیاز دانشگاه باهمکاری و هماهنگی بنیاد خیّرین حامی آموزش عالی.
7-7- نظارت بر حسن انجام تعهدات دانشگاه در قبال خیّرین، واقفین و تبرعات و موقوفات ایشان با همکاری بنیاد خیّرین حامی آموزش عالی و کمیته خیّرین وزارت علوم.
8-7- نظارت به منظور حسن اجرای  پروژه های خیّر ساز دانشگاه.
9-7- پیگیری و نظارت تخصیص سهم کمک‌های وزارت علوم در پروژه های  خیرین.
10-7- حمایت از دانشجویان بی بضاعت دانشگاه از طریق راه اندازی صندوق قرض الحسنه دانشجویی ، صندوق نیکوکاری، جوایز اعطایی افراد و شیوه های دیگر.
11-7- حمایت و پشتیبانی از اقدامات فرهنگی و اسلامی در دانشگاه.
12-7 - پشتیبانی و حمایت از سنت پسندیده  ازدواجهای دانشجویی در دانشگاه.
13-7- ارائه کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان انتخاب شده توسط بنیاد.
14-7- حمایت از پژوهشگران و نخبگان دانشگاه.
15-7- مشارکت و کمک در تامین تجهیزات و خدمات مورد نیاز دانشگاه.
16-7-کمک به تقویت ارتباط دانشگاه با  صنعت، تجارت و به طور کلی فضای کسب و کار.
17-7- حمایت از کارآفرینی دانشجو و شرکت های دانش بنیان نوپای دانشگاه.
18-7-حضور، مشارکت و سرمایه گذاری در اجرای ایده ها و طرح های کاربردی و کارآفرینانه جهت تجاری سازی و تکمیل چرخه ایده تا محصول.
19-7- انجام هرگونه فعالیت اقتصادی، بازرگانی، تجاری، صنعتی و یا هرگونه فعالیتی که در بردارنده ایجاد ارزش افزوده در راستای تامین اهداف بنیاد باشد.
20-7-ایجاد کانون دانش آموختگان خیّر دانشگاه و عضوگیری به منظور حمایت های علمی پژوهشی و فرهنگی دانشگاه.
د- عضویت
ماده 8- عضویت در بنیاد، افتخاری و بدون چشم داشت مادی بوده و دارای شرایط زیر و در راستای اهداف بنیاد می‌باشد.
1-8- تعریف عضو: عضو به کسی اطلاق می شود که به عنوان خیر یا عاملی در جذب خیریه در راستای اهداف بنیاد فعالیت نماید.
تبصره: "خیر" در آیین نامه اجرایی بنیاد تعریف می شود.
2-8- قبول شرایط اساسنامه.
     ه- تشکیلات و ارکان بنیاد
ماده 9- تشکیلات « بنیاد» شامل : 1- هیـات موسس  2- مجمع عمومی اعضـاء 3- هیـات امنا 4- هیئت مـدیره  5-مدیر عامل 6- بازرسان است.
و- هیات موسس
ماده10- هیات موسس به شرح ذکر شده در ماده 2 متشکل از افراد آشنا به مسائل آموزش عالی و فعالیت خیّریه بوده و مسئول به ثبت رساندن و راه اندازی کامل« بنیاد» و معرفی اعضای دائمی هیات امنا است .
تبصره- انتخاب 9 نفر با عنوان اعضای دائمی هیات امنا که از خیرین فعال و با سابقه قابل قبول در امور خیریه  هستند به عهده هیات موسس است.
ماده11- پس از راه اندازی کامل « بنیاد» و تشکیل هیات امنا و بازرسان، فعالیت هیات موسس به اتمام می رسد0
ز- مجمع عمومی اعضاء
ماده 12- مجمع عمومی اعضاء ( اعم از عادی و فوق العاده) شامل تمامی اعضاء بوده و سالانه یک بار به دعوت رییس  هیات امنا تشکیل جلسه می دهد0
تبصره 1-در صورتی که رییس هیات امنا در موعد مقرر بنا بر هر دلیلی به تکلیف خود عمل ننماید، با دعوت نایب رییس ، بازرس و یا بازرسان،  مجمع عمومی اعضاء تشکیل خواهد شد. 
تبصره2- زمان تشکیل مجمع عمومی حداکثر 4 ماه پس از پایان هر سال مالی میباشد.
تبصره 3- مجمع عمومی عادی می‌تواند با درخواست یک‌سوم اعضاء تشکیل شود.
ماده 13- مجمع عمومی عادی با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریت نسبی آرا نافذ خواهد بود 0
تبصره 1- دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز قبل از برگزاری مجمع و یا با دعوت کتبی صورت می‌پذیرد.
تبصره2- در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی عــادی بعلت به حد نصاب نرسیدن، رییس هیات امنا با دعوت مجدد از اعضا نسبت به تشکیل جلسه تا حداکثر یک ماه بعد اقدام می نماید که این جلسه با هر تعداد از اعضاء رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریت نسبی آرا نافذ خواهد بود0
ماده 14- مجمع عمومی فوق العاده با درخواست هیات امنا ، یا یک سوم از اعضای مجمع عمومی و  با ذکر علت، تشکیل و با دو سوم اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با رای سه چهارم از حاضرین نافذ خواهد بود0
تبصره - در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، بعلت به حد نصاب نرسیدن،  یک ماه بعد  مجمع فوق العاده با همان شرایط ماده 14 تشکیل خواهد شد و در صورت به  حد نصاب نرسیدن مجدد، حداکثر تا 20 روز بعد، اعضاء برای نوبت سوم مجمع عمومی فوق العاده دعوت خواهند شد. بدیهی است در نوبت سوم مجمع با هر تعداد از اعضاء رسمیت خواهد داشت و تصمیمات آن با اکثریت نسبی آرا نافذ خواهد بود.
ماده 15- وظایف مجمع عمومی عادی شامل موارد زیر می باشد :
1-15-تعیین اعضای هیات رییسه مجمع مرکب از رییس ، نایب رییس، منشی و ناظرین.
تبصره: اعضای هیات رییسه مجمع نمی توانند در رای گیری های مجمع نامزد باشند.
2-15- تعیین خط مشی بنیاد بر اساس اهداف.
3-15-استماع و رسیدگی  به گزارش هیات امنا .
4-15-انتخاب اعضای هیات امنا ( اعضای غیر دائمی) و بازرسان و یا سایر مقامات مسئول« بنیاد» مانند اعضای علی البدل .
5-15- رسیدگی و تصویب ترازنامه مالی و بودجه سالیانه «بنیاد» .
6-15- تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی.
ماده 16- مجمع عمومی فوق العاده مسئول بررسی، اصلاح و تغییر مفاد اساسنامه و پیشنهاد انحلال و تسویه «بنیاد» است .
ح- هیات امنا
ماده 17- هیات امنا به نمایندگی از مجمع عمومی ، مرجع تصمیم گیری در کلیه امور  در چارچوب اساسنامه بوده و آئین نامه ها و دستورات را تصویب و ابلاغ می نماید0
ماده 18- هیات امنا دارای 15 عضو اصلی و همچنین 2 عضو علی البدل می باشد.
تبصره 1-   انتخاب 9 نفر از اعضاء هیات امنا به عهده اعضای هیات موسس بوده که این تعداد اعضای دائمی هیات امنا خواهند بود و پس از به ثبت رسیدن اساسنامه، در اولین جلسه رسمی بنیاد هیات موسس این اعضاء را انتخاب خواهند نمود.
تبصره 2- افراد انتخاب شده به عنوان اعضای دائمی هیات امنا باید دارای ویژگی های ذیل باشند:
  -الف: خوش نام باشند - ب: دارای توان مالی قابل قبول باشند  - ج: دارای سابقه وقف در حد مورد توجه و شناخته شده کشوری در امور خیریه بوده باشند.
تبصره 3- انتخاب 7 نفر از اعضای هیات امنا به عهده مجمع عمومی خواهد بود که شامل 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل خواهد بود.
تبصره 4- در صورتی که هر کدام از اعضای دائمی هیات امنا به هر دلیل قادر به ادامه همکاری با بنیاد نباشند، جانشین ایشان توسط خود آن فرد معرفی می‌شود و موافقت اکثریت سایر اعضای دائمی هیات امنا با این معرفی الزامی است و در غیر این صورت جانشین نامبرده توسط سایر اعضای دائمی هیات امنا معرفی خواهد شد.
تبصره 5- رییس دانشگاه در هر دوره جزو اعضای هیات امنا می باشد.
1-18- اعضای اصلی شامل 5 نفر به همراه 2 نفر عضو علی البدل با رای مجمع عمومی به مدت 4 سال انتخاب می شوند.
تبصره - اعضای « بنیاد» جهت کاندیدا شدن برای انتخابات هیات امنا، لازم است 2 هفته قبل از انتخابات جهت کاندیداتوری ثبت نام نمایند.
2-18- در صورت انصراف ، فوت یا بیماری صعب العلاج هر یک از اعضای اصلی، عضو علی البدل جایگزین می گردد.
3-18 دعوت از مسئولین و کارشناسان جهت شرکت در جلسات هیات امنا بدون حق رای بلامانع می باشد.
ماده 19- جلسات  عادی هیات امنا، حداقل هر سه ماه یکبار به دعوت رییس  هیات امنا یا نایب رییس،  تشکیل و با حضور حداقل 8 نفر از اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با رای نصف بعلاوه ‌یک حاضرین، نافذ خواهد بود 0
تبصره - جلسه فوق العاده هیات امنا در صورت درخواست رییس  هیات امنا و یا 3  نفر از اعضای هیات امنا با ذکر دلایل لازم  تشکیل خواهد شد0
ماده 20- هیات امنا در اولین جلسه خود ملزم به انتخاب رییس، نایب رییس و منشی،  از بین اعضای خود و به مدت 4 سال است.
1-20- اداره جلسات هیات امنا به عهده رییس  یا نایب رییس  هیات امنا است . 
ماده 21- وظایف هیات امنا شامل موارد ذیل است .
1-21- برنامه ریزی فعالیتهای « بنیاد»  براساس خطی مشی و برنامه های کلان تعیین شده توسط مجمع عمومی .
2-21- بررسی، تصویب و ابلاغ آیین نامه‌ها، نظام‌نامه‌ها و پیشنهادات اجرایی مربوط به نحوه‌ی فعالیت « بنیاد» .
 3-21- بحث و بررسی پیشنهادات مدیر عامل ، هیات مدیره یا  اعضای هیات امنا و نهایتا" تصویب و ابلاغ آن به هیات مدیره جهت اجرا.
4-21- بررسی پیشنهادات مربوط به تغییر مفاد اساسنامه و ارائه به مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب وهمچنین تفسیر اساسنامه.
5-21- انتخاب  هیات مدیره، از بین اعضای مجمع برای مدت2 سال.
6-21- بررسی و تایید مدیر عامل پیشنهادی از سوی هیات مدیره  برای مدت 3 سال .
تبصره- انتخاب مجدد هیات مدیره ومدیر عامل برای دوره های بعد بلامانع است.
 7-21- عزل هیات مدیره، چنانچه انجام امور یا عملی را بر خلاف مفاد اساسنامه یا مغایر با مصالح « بنیاد» و مصوبات هیات امنا انجام دهند.
8-21- استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسان .
9-21- تصویب و تایید عملکرد مالی بنیاد.
ماده 22- در کلیه جلسات هیات امنا، می بایست  صورت جلسه  تنظیم و در دفتری مخصوص ثبت و توسط کلیه اعضا امضا گردد0
ط- هیات مدیره
ماده 22- هیات مدیره شامل 5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل بوده که از بین  کلیه اعضای بنیاد و با رای ایشان ، به مدت4سال انتخاب می گردند .
ماده 23- اعضای هیات مدیره در اولین جلسه و از بین اعضای خود می بایست رییس و نایب رییس هیات مدیره را انتخاب کنند .
ماده 24- جلسات هیات مدیره حداقل هر ماه یک بار تشکیل و با حضور حداقل 4 نفر که یکی از آنها رییس یا نایب رییس هیات مدیره باشد رسمیت یافته و مصوبات آن با حداقل 3 رای مثبت از کل آرا نافذ خواهد بود .
ماده 25- مصوبات هیات مدیره، در دفتری مخصوص ثبت و به امضای اعضا رسیده و در محلی امن نگهداری می گردد .
ماده 26- عدم حضور هر یک از اعضای هیات مدیره، بدون دلیل موجه در سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه غیر متوالی، به منزله انصراف وی تلقی و عضو علی‌البدل ، جایگزین وی می شود .
تبصره - غیر موجه بودن غیبت با نظرهیات مدیره و پس از اخذ دفاعیات فرد غایب مشخص می شود .
ماده 27- وظایف و اختیارات هیات مدیره شامل موارد زیر است :
1-27- اجرای مصوبات هیات امنا و تنظیم سایر برنامه های اجرایی « بنیاد» .
2-27- ارائه پیشنهاد به هیات امنا جهت انتخاب مدیر عامل.
3-27- بررسی پیشنهادات و برنامه های مدیر عامل و تصویب آن.
4-27- تهیه ترازنامه مالی و ارایه به هیات امنا جهت تصویب.
5-27- هیات مدیره میزان حقوق، مزایا و هر گونه پاداش به کارکنان و مدیر عامل را جهت تصویب به هیات امنا پیشنهاد می نماید.
ی- مدیر عامل
ماده 28 - مدیر عامل، مسئول انجام کلیه امور جاری« بنیاد»، تحت نظارت هیات مدیره می باشد .
ماده 29- شرح مسئولیتها ، حدود وظایف مدیر عامل ، طبق ‌آئین نامه هایی است که هیات مدیره، تصویب می نماید.
ماده 30- مدیر عامل می تواند از بین اعضا هیات مدیره یا خارج از آن باشد که در صورت دوم فا‌قد حق رای می باشد .
ماده 31- کلیه مکاتبات «بنیاد» با امضای مدیر عامل و مهر بنیاد می باشد.
ک- بازرسان
ماده32- بازرسان به ترتیب آرا ، 2 نفر اصلی و 1 نفر علی البدل بوده که از بین اعضای «بنیاد» به مدت 2  سال توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند .
تبصره- انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
ماده33- بازرسان، می بایست حداقل هر شش ماه یکبار به انجام بازرسی پرداخته و نتایج را به هیات امنا گزارش نمایند. همچنین ارائه گزارش سالانه به مجمع عمومی توسط بازرسان انجام می گیرد.
ماده34- بازرسان در هر زمان، به طور جداگانه یا به اتفاق حق رسیدگی به اسناد و بازرسی کلیه امور مالی «بنیاد» را خواهند داشت.
ماده35- بازرسان همراه با 2 نفر از اعضا هیات امنا ، توامان در صورت لزوم می توانند تشکیل مجمع عمومی   فوق العاده را درخواست نموده و رییس هیات امنا  دعوت از کلیه اعضای رسمی و تشکیل مجمع عمومی           فوق العاده را طی حداکثر یک ماه به عهده خواهد داشت.
ماده 36- در صورت انصراف یا فوت یک یا هر دو بازرس، بازرس علی البدل انجام وظیفه نموده و در اولین جلسه مجمع عمومی انتخابات بازرسان برگزار خواهد شد. 
ک- منابع و امور مالی
ماده 37- ابتدای هر سال مالی، اول فروردین ماه و پایان آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود . 
تبصره - ابتدای اولین سال مالی، زمان شروع به کار «بنیاد»  می باشد .
ماده 38- مهلت ارائه ترازنامه توسط هیات مدیره ‌حداکثر تا سی و یکم خرداد ماه سال بعد می باشد0
ماده 39-  حسابداری امور مالی «بنیاد»، به عهده حسابدار که به پیشنهاد مدیر عامل و تایید هیات مدیره انتخاب و زیر نظر مدیر عامل فعالیت دارد، می باشد .
ماده 40- اسناد مالی کلیه پرداخت ها و  تعهدات «بنیاد» با امضای رییس هیات مدیره یا نایب رییس و مدیر عامل و مهر« بنیاد»  خواهد بود .
ماده41- منابع مالی « بنیاد» شامل موارد ذیل می باشد :
41-1 - مبلغ صد میلیون ریال که توسط رییس دانشگاه  به عنوان کمک بلاعوض از طرف دانشگاه به بنیاد است اهدا گردید.
41-2- هدایا، کمکهای مردمی، نذورات و وامهای دریافتی از صندوقهای قرض الحسنه، بانکها، سازمانها و اشخاص، درآمد حاصل از هر نوع فعالیت اقتصادی و حق عضویت اعضا که میزان آن توسط هیات امنا تعیین می گردد.
ماده 42- «بنیاد» می بایست در یکی از شعب بانکهای رسمی کشور، افتتاح حساب نموده و کلیه دریافتها و پرداخت ها از طریق این حساب صورت گیرد.
ماده 43- نحوه هزینه کرد « بنیاد»  به شرح زیر می باشد :
43-1- در مواردی که اهدا کننده نحوه هزینه کرد را مشخص می نمایند، به همان صورت تعیین شده اقدام خواهد شد.
43-2- در مواردی که نحوه هزینه کرد به اختیار « بنیاد» واگذار می گردد، طبق کارشناسی هیات مدیره و تصویب هیات امنا اقدام خواهد شد .
ل- تسویه و انحلال
ماده44- «بنیاد» با پیشنهاد دو سوم از اعضای هیات امناء و تایید مجمع عمومی فوق العاده منحل می گردد . ودر صورت انحلال بنیاد ،کلیه اموال،دارایی هاوموجودی حسابها،کلا به دانشگاه خوارزمی تعلق خواهد داشت.ضمنا این بند غیر قابل تغییر است.
ماده 45- در صورت انحلال « بنیاد» ، هیات تسویه که شامل هفت نفر به انتخاب مجمع فوق العاده می باشد ، تشکیل می گردد .
تبصره - مدیر عامل و یا سایر عوامل اجرایی بنیاد حق عضویت در هیات تسویه را نداشته ولی موظف به همکاری کامل با هیات تسویه می باشند .
ماده46- هیات تسویه به محض تشکیل، کلیه وجوه  اموال منقول و غیر منقول را از هیات مدیره تحویل و نسبت به حسابرسی و پرداخت دیون و بدهی های« بنیاد»، طبق نظر کارشناسی و قانونی اقدام خواهد نمود0
تبصره1 پرداخت بدهی به اعضای رسمی « بنیاد»، بعد از تسویه حساب کامل با افراد و سازمانهای خارج از         « بنیاد» خواهد بود0
تبصره 2- هیات تسویه،  مجاز به استفاده از نظر کارشناسان خبره می باشد.
ماده 47 - در صورت مثبت بودن ترازنامه مالی، وجوه باقی مانده تحت نظر هیات تسویه صرف انجام امور خیر با اولویت کارهای جاری نیمه تمام دانشگاه هزینه می گردد0
ماده 48- در تمام مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده، هیات امنا به عنوان بالاترین رکن « بنیاد»، تصمیم گیری خواهد کرد.
ماده 49-  این اساسنامه شامل 12  بند و 49 ماده و 23 تبصره می‌باشد که در تاریخ  11 / 08 /1398 در جلسه هیات موسس بنیاد به تصویب رسید. ﻟﯿﺴﺖ اﻋﻀﺎ ﺗﺸﻜﻞ جهت اﻣﻀﺎء:
ردیف نام ونام خانوادگی محل امضا
1 عزیزاله حبیبی
2 رضا حبیبی
3 حبیب آقا رمضان سنگتراش
4 علیرضا مدقالچی
5 شهربانو عریان
6 سلطانعلی شیخی
7 محمد علی سبحان اللهی
8 ایرج گلابتونچی
9 علی اکبرایمانی
10 محمود اخوان فومنی
11 سید علی اکبر توکلی طبا زواره
12 حبیب‌الله بوربور