ورود به پنل کاربری

حوزه های دانشجوییاعطای کمک هزینه های تحصیلی به  دانشجویان نیازمند

- مشارکت در تامین هزینه های خرید تجهیرات خوابگاهی از قبیل یخچال،تخت،اجاق گاز و..

- مشارکت در تامین هزینه های اقلام مصرفی خوابگاه ها از قبیل مواد شوینده، دفع حشرات
موذی و...