ورود به پنل کاربری

همیاری های مادی

همیاری های مادی :
از طریق واریز به شماره کارت   5859837001978598
  و
یا  واریز به  حساب شماره 245378084 نزد بانک تجارت شعبه دروازه دولت کد 258 بنام آقایان سبحان اللهی ،باقری وحبیبی (ستاد خیرین حامی دانشگاه خوارزمی)

 
- تکمیل    فرم یاریگران علم وفناوری (ویژه اعضای محترم هیئت علمی وکارکنان گرامی دانشگاه خوارزمی) وارجاع آن به دفتر بنیاد واقع در تهران ساختمان اداری طبقه ششم دفتر بنیاد خیرین

 - کمک های غیر نقدی با اهدای :

                                     -مستغلات
                                        - ویا سایر موارد

راه های ارتباطی با بنیاد:

    1-از طریق پست الکترونیکی :   charitykhu.ac.ir

   2- تلفن:  81584497 021

   3-آدرس: تهران - خ شهید مفتح- نرسیده به خ انقلاب-دانشگاه خوارزمی-ساختمان اداری - طبقه ششم- واحد جنوبی -بنیادخیرین حامی دانشگاه