ورود به پنل کاربری

همایش کارآفرینان و معرفی طرح پوتد


 برگزاری همایش " کارآفرینان و معرفی طرح پوتد دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی "
 
اولین همایش مدرسه اشتغال خوارزمی ( طرح پایش و توانمند سازی دانش آموختگان (ویژه دانش آموختگان پسر دانشکده فنی مهندسی ، با حضور ریاست دانشگاه ، آقای مهندس کاظم قلم چی مدیر عامل بنیاد قلم چی( کارآفرین ) ، آقایان محمد حسین صدیقی و کیوان فتح الله زاده ( کارآفرینان جوان ) ، جمعی از دانش آموختگان دانشکده فنی مهندسی در تاریخ 31 اردیبهشت 98 ، از ساعت 16 لغایت 19 ، درتالار علوم دانشکده علوم زمین برگزار گردید .
در ابتداریاست دانشگاه ، ضمن خوش آمد گویی  به بیان مطالب در حوزه اهتمام دانشگاه در امر اشتغال دانش آموختگان و دانشجویان درقالب طرح هایی مانند  طرح کهاد و ..  پرداختند .

سپس آقای مهندس کاظم قلم چی ( واقف بنیاد علمی آموزشی قلم چی کارآفرین ) پیرامون ضرورت هدف و برنامه ریزی شغلی و نیازهای جامعه امروزی از دانش آموختگان ، با تعامل با شرکت کنندگان ، مطالبی را بیان داشت .
در ادامه ، میزگرد کارآفرینان و ویژگی های آنان توسط خانم دکتر محمودی ( عضو هیئت علمی دانشگاه ، مدیر مرکز مشاوره صبا و مجری دوره روانشناختی مدرسه اشتغال خوارزمی ) بعنوان مجری این میزگرد ، و آقایان محمد حسین صدیقی و کیوان فتح الله زاده ( به ترتیب دانش آموختگان رشته برق قدرت دانشگاه صنعتی اراک و رشته بیوتکنولوژی ساری ) -کارآفرینان تولید و فروش میوه خشک تجربیات کارآفرینی شان را اظهار داشتند .
در ادامه مدرسه اشتغال خوارزمی توسط طراح و مسئول طرح پوتد خوارزمی ( آقای مهندس مصطفی قلم چی دانش آموخته دانشگاه خوارزمی در سال های 53 لغایت 58 ) به دانش آموختگان حاضر در همایش معرفی شد .
سپس خانم دکتر محمودی مباحثی که در دوره مهارتی روانشناختی ( خودشناسی ) به شرکت کنندگان مدرسه اشتغال خوارزمی ارائه خواهند داد ، را توضیح داده و به سوالات حاضرین درباره مدرسه اشتغال و دوره روانشناختی ، پاسخ لازم ارائه گردید .
ودر انتها از متقاضیان شرکت در مدرسه اشتغال خوارزمی و دوره روانشناختی نسبت به تکمیل فرم ثبت نام  ،اقدام لازم بعمل آمد.