ورود به پنل کاربری

توزیع سری دوم کمک های غیر نقدی دانشگاهیان دانشگاه خوارزمی در مناطق سیل زده دشت آزادگان استان خوزستان


به همت دانشگاهیان محترم  اعم از اعضای هیئت علمی،کارکنان ، دانشجویان ودانش آموختگان دانشگاه خوارزمی ازمحل وجوه نقد واریزی تعداد یکصد وبیست دستگاه پنکه ,تعداد 288 عدد قلم دپی قبل از نیش حشرات  خریداری وبه مناطق سیل زده دشت آزادگان  استان خوزستان ارسال ودر روستاهای هوفل شمیس، سید ناصر و..  از توابع شهرستان دشت آزادگان  توزیع  گردید.
لازم بذکر است این محموله سری دوم کمک های دانشگاهیان به مناطق سیل زده استان خوزستان می باشدوسری اول کمک ها نیز بهمراه تعداد بیست ودونفر  نیروی جهادی از کارکنان دانشگاه به منطقه سیل زده آق قلا در استان گلستان ارسال وتوزیع شده بود.