ورود به پنل کاربری

دیدار ریاست محترم دانشگاه با آقای مهندس کاظم قلم چی

آقای مهندس کاظم قلم چی مدیر عامل بنیاد قلم چی  به دعوت  کمیته خیرین ،در دانشگاه حضور یافته وبا ریاست محترم دانشگاه دیدار وگفتگو کرد.
در این جلسه که  آقای دکتر علیمحمدی  رئیس محترم کتابخانه مرکزی وآقای مهندس گودآسیایی  عضو محترم کمیته اجرایی ستاد خیرین نیز حضور داشتند،ابتدا آقای دکتر حبیبی در خصوص پروژه های نیمه تمام دانشگاه توضیحاتی ارائه فرموده وسپس توسط آقای دکتر علیمحمدی در خصوص تجهیزات مورد نیاز کتابخانه مرکزی گزارش مبسوطی ارائه گردید.
در خاتمه نیز آقای مهندس قلم چی در خصوص نحوه همیاری ومساعدت بنیاد قلم چی با دانشگاه ،توضیحاتی ارائه فرمودند.