ورود به پنل کاربری

برگزاری جلسه گزارش مرحله پایش طرح پوتد


برگزاری جلسه گزارش مرحله پایش طرح پوتد مورخ 22 اردیبهشت 98

طرح پوتد ( پایش و توانمند سازی دانش آموختگان ( در امر اشتغال ) دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی ) که از بهمن ماه 1397 ، زیر نظر مستقیم ریاست دانشگاه ، و در ستاد خیرین دانشگاه خوارزمی  ، مشغول به پایش اشتغال دانش آموختگان پسر ، ده ساله اخیر این دانشکده می باشد ، برای گزارش مرحله پایش طرح و آغاز مرحله توانمند سازی دانش آموختگان ، جلسه ای با ریاست دانشگاه ( آقای دکتر عزیزاله حبیبی ) و با حضور نماینده تام الاختیار ایشان در این طرح ( آقای رضا حبیبی ) را در تاریخ 22 اردیبهشت 98 ، از ساعت 18:30 لغایت 21:15 ، در محل سالن دفتر ریاست دانشگاه ، برگزار گردید . طراح و مجری طرح ( آقای مهندس مصطفی قلم چی دانش آموخته مقطع کارشناسی در سال های 53 لغایت 58 ) و هفت تن ازپشتیبانان اشتغال و همیاران آنها ، به گزارش مرحله پایش طرح پرداختند .
لازم بذکر است که
پشتیبان اشتغال (کنشگر خیر دانشگاه ) ، خیر علاقمند به پیگیری یک گروه از دانش آموختگان دانشکده ، در طول زمان طرح می باشد .

 با برقراری 303 تماس موفق ، و تکمیل فرم های پایش وضعیت اشتغال جامعه هدف ، توسط  پشتیبانان اشتغال و همیاران آنها ، نتیجه نهایی پایش در جدول زیر ، ارائه گردید.
شماره و عنوان گروه پشتیبان اشتغال
( همیار وی )
تعداد تماس موفق تعداد بیکار تعداد شاغل درصد بیکاران
یک ( مهندسی کامپیوتر ) آقای توکلی
(خانم میرزایی)
3+61 14 50 22%
 دو ( ارشد مهندسی عمران به جز
       سازه)
آقای سلیمانیه
( خانم آزادپور)
74 28 46 38%
سه : ( مهندسی عمران( کلیه
        مقاطع + ارشد
        سازه)،مهندسی مکانیک)
آقای شکوری
( آقای فهمی )
85 42 43 49.5%
چهار  : (مهندسی صنایع و برق کنترل) آقای خلجی
( خانم خلجی )
80 38 42 47.5%
 

درصد بیکاری کل دانش آموختگان پسر ده ساله اخیر دانشکده فنی مهندسی دانشگاه خوارزمی ، معادل 40.3 درصد می باشد .
مرحله توانمند سازی دانش آموختگان ( طرح پوتد ) با همایش " کارآفرینان موفق و معرفی طرح پوتد " در اواخر اردیبهشت ماه 98 ، با سخنرانی ریاست دانشگاه ، تجربیات دو تن از کارآفرینان موفق ، رئیس مرکز مشاوره صبا ( برگزار کننده دوره روانشناختی خود شناسی ) ، و مسئول طرح پوتد بمنظور معرفی این طرح ، آغاز میگردد . حضور در این همایش با دعوت از دانش آموختگان بیکار توسط پشتیبانان اشتغال ، و نیز دعوت توسط انجمن علمی دانشجویی دانشکده برای دانشجویان سال های آخر صورت می پذیرد .
پس از ارائه گزارش طرح ، ریاست دانشگاه راهنمایی های لازم برای ادامه مسیر طرح ، از جمله ضرورت همکاری مسئولین دانشکده فنی مهندسی دانشگاه و انجمن علمی این دانشکده با طرح ، را نمودند . جلسه با صرف افطاری به میزبانی طرح پوتد ، و گرفتن عکس دسته جمعی با ریاست دانشگاه و نماینده تام الاختیار ایشان در طرح خاتمه یافت .