اخبار بنیاد
اخذ پروانه فعالیت
اخذ ‍ مجوز رسمی فعالیت  بنیاد خیرین حامی دانشگاه خوارزمی، از وزارت کشور  
چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱
نشست هم اندیشی با مادران خیرفرشته های آسمانی
ویژه برنامه های جشن مبعث / نشست هم اندیشی خیرین حامی دانشگاه خوارزمی 
چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰
جلسه با برخی ازاساتید فعال شبکه ارتباطی طرح مدد
جلسه با  برخی ازاساتید فعال شبکه ارتباطی طرح مدد 
شنبه ۵ تیر ۱۴۰۰
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹
دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
خیرین حامی دانشگاه
کانون دانش آموختگان خوارزمی
__CNT_DATE__
جمعی از اعضای هیات علمی وکارمندان
__CNT_DATE__
جناب آقای مهندس جمیلی
__CNT_DATE__